Vissza  a főoldalra 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT  

A www.fodraszbabafej.hu weboldalon kezelt adatok adatkezelési szabályai

  

Adatkezelő elérhetőségei  

Neve: Net-Fleets Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Cégjegyzékszám: 0109871051
Adószám: 13745505-2-42
Címe: 1162 Budapest, Csoport u. 35.
E-mail címe: frisur@fodraszbabafej.hu
Telefonszáma: +36 20 507 1136
Honlapja: www.fodraszbabafej.hu  

Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön adatvédelemhez fűződő jogait és jogos érdekét, így a jelen tájékoztatóban Ön megtudhatja, hogy  

– milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk, 

– milyen céllal és jogalappal gyűjtjük a személyes adatokat, 

– a személyes adatokat hol és milyen módon használjuk föl,  

– kikkel és milyen okból osztjuk meg a személyes adatokat,  

– mit teszünk az adatok védelme érdekében,  

– Ön hogyan kérheti a személyes adatai törlését,  

– Ön hogyan kérheti a személyes adatai módosítását,  

– Ön hogyan kérhet hozzáférést a személyes adataihoz,  

– Ön hogyan vonhatja vissza az adatkezeléshez adott hozzájárulását,  

– Ön hogyan tájékozódhat egyéb adatvédelemmel kapcsolatban felmerült kérdéseiről,  

– Ön hova fordulhat, ha úgy véli, hogy adatvédelemmel összefüggő jogait megsértettük,  

– Ön hol olvashat részletesebben az adatvédelemmel összefüggő jogairól.  

Adatkezelő a megadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

Adattípus

Név (vezetéknév, keresztnév)

Adatkezelés célja

 • A megrendelt termék megrendelő részére történő szolgáltatásához, továbbá a megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez szükséges.
 • Számlázási kötelezettség teljesítéséhez szükséges

Adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése

Jogszabályi kötelezettség

Telefonszám (mobil)

Szerződéses kapcsolatartás

Szerződés teljesítése (adatpontosítás, reklamáció kezelés, stb.)

Email cím

 • Megrendelt termékkel/szolgáltatással kapcsolatos információcsere és levelezés
 • Regisztráció esetén további kapcsolattartás

Szerződés teljesítése (teljesítés és panaszkezelés)

Cím

 • számla kiállítása 
 • kérés esetén számla postai úton történő megküldése
 • szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartás
 • Jogszabályi kötelezettség
 • Szerződés teljesítése

Banki adatok

Fizetési szolgáltatások biztosítása

 • Szerződés teljesítése
 • Jogszabályi kötelezettség (utalásos számla kiállítása)

Termék/szolgáltatás adatok

A megrendelt termék(ek) / szolgáltatás(ok) neve és leírása, ára, a megrendelés teljes költsége, a termék átvételének vagy megküldésének módja, helye, ideje

 • Szerződés teljesítése
 • Jogszabályi kötelezettség (utalásos számla kiállítása)

Regisztráció esetén a regisztrációs kódja

A regisztráció során a fiókjához történő hozzáférés biztonságának és titkosságának megőrzése

Hozzájárulás

IP cím

 • A Vállalkozó weblapjának tűzfalvédelme 
 • Egyéb IP cím bekérés esetén
 • Hozzájárulás
 • Jogos érdek

Cookie-k (sütik)

 • A Vállalkozó weblapjának tűzfalvédelme 
 • Személyre szabott reklámok megjelenítése
 • A Vállalkozó weblapjai használatának biztosítása (például űrlapok kitöltése) érdekében
 • A Vállalkozó weblapjának élvezhetőbbé tétele és fejlesztése érdekében
 • Hozzájárulás
 • Szerződés teljesítése

A cookie-król bővebben a sütik elhelyezéséről és engedélyezéséről szóló alsó sávban informálódhat.

1. A honlapon végzett adatkezelések jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre  

1.1. Mi az a cookie?  

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, ami az Ön böngészőjének bizonyos beállításait rögzíti, hogy statisztikákhoz információt gyűjtsünk a látogatóinkról.  

A cookie-k nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k egy titkos, véletlenül generált számsort rögzítenek, amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.  

1.2. A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:  

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései adják. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.  

1.3. A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

RTB retargeting cookie-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózathoz tartozó webhelyeken való böngészés, illetve ezek termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg  

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciókat nem tud elérni.  

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:  

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11  

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer  

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  


2. További adatkezelések  

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést végez, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről 


• adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, • az adatkezelés célja, • a kezelt adatok köre, • az adatkezelés időtartama.  

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet arról, hogy  


• melyik hatóságnak, • milyen személyes adatot, • milyen jogalapon, • mikor továbbított.  

Az adattovábbításokról az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha ezt a tájékoztatását törvény kizárja. 

Tájékoztatás Adatfeldolgozók igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről  

ADATTÁROLÁS  

Neve: Netlight Consulting Kft. Címe: 1148 Budapest, Bánki Donát u. 12/b Telefonszám: +36 30 355 0880 E-mail cím: info@domainflotta.hu  

Az Adatfeldolgozó írásbeli megállapodás alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.  

HÍRLEVÉLKÜLDÉS  

Neve: SalesAutopilot Kft. Címe: 1538 Budapest, Pf. 515. Telefonszám: (+36) 1 490 0172 E-mail cím: https://t.salesautopilot.hu/s/login/8637  

Az Adatfeldolgozó írásbeli megállapodás alapján alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküldéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.  

3. Adatbiztonsági intézkedések Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a


• jogosulatlan hozzáférés, • megváltoztatás, • továbbítás, • nyilvánosságra hozatal, • törlés vagy megsemmisítés, • valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, • továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  

4. Az adatkezelés során Önt megillető jogok Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:  


• a tájékoztatáshoz való jog, • az adatok helyesbítéséhez való jog, • az adatok törléséhez való jog, • az adatok zárolásához való jog, • a tiltakozás joga.  

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatni kell Önt


• a kezelt adatokról, • az adatkezelés céljáról, • jogalapjáról, • időtartamáról, • továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.  

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget kell tegyen. Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben). Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,


• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.  

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.  

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban - vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton - közölnie kell a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.││  

5. Jogorvoslati lehetőségek  

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).  

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.  

6. Adatkezelési tájékoztató módosítása  

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési szabályzatot módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.